Çimento Toprak Sanayi

ASMAŞ, çimento ve toprak sanayide dünyanın önde gelen firmaları ile proje, mühendislik, imalat, kalite kontrol ve işletmeye alma konularında işbirliği yaparak, tek başına veya joint venture ve konsorsiyum ortaklıkları kurmak suretiyle, Türkiye’de ve yurt dışında makina, ağır teçhizat imali, tevsi ve modernizasyon, komple anahtar teslimi tesislerin taahhüdü konularında hizmet vermektedir.

ASMAŞ, çimento ve toprak sanayiinin ihtiyacı olan her kapasitede fırın, değirmen, redüktör, elektro-filtre, reclaimer & stacker ve tüm ağır makinaları, sahip olduğu ağır tezgah parkının verdiği imkanları ile imal etmektedir.

ASMAŞ, çimento ve toprak sanayine hizmet sürecinde KHD-Almanya, PFEIFFER-Almanya, BMH-Almanya ile konsorsiyum ortaklığıyla Türkiye’nin en yüksek kapasiteli ve en büyük dik kömür değirmenini, en büyük dik çimento değirmenini, yüksek kapasiteli değirmen tahrik redüktörlerini, döner fırın komple gövde ve ringlerini, fener dişlilerini, en büyük sıcak gaz jeneratörlerini, büyük ön ısıtıcılarını, soğutma kulelerini, klinker tesisini, elektro filtrelerini ve preblending tesisini Adana Çimento Sanayi T.A.Ş. ve Bolu Çimento Sanayi A.Ş. için imal, monte ve teslim etmiş olmanın ve Türk Çimento Sanayinde önemli üretim artışı sağlamanın kıvancını taşımaktadır.

ASMAŞ, sahip olduğu ağır tezgah ve kaynak imkanları ile komple farin ve çimento değirmenleri, değirmen tahrik redüktörleri fırın ve değirmenlere ait pinyon ve fener dişlileri, döner kurutucuları, merdaneli presleri, konkasörleri, toz tutma tesisleri ve filtre üniteleri, dozaj ve sevk sistemleri, her tip malzeme siloları, döner fırın ring ve ring altı mantoları preblending tesisleri, tavan vinçleri, kırıcı ve çelik bantlar imal etmektedir.

ASMAŞ, KHD-Almanya,  PFEIFFER-Almanya, MVT-Almanya ile konsorsiyum ortaklığı bazında aşağıdaki projelerin anahtar teslimi gerçekleştirilmesinin haklı gururunu taşımaktadır :

-  Adana Çimento Sanayi T.A.Ş. için mevcut 4 ncü döner fırın     üretim hattının ön kalsinasyon sistemi ile 1,700 ton/gün olan klinker üretim kapasitesinin 4,500 ton/gün ‘e arttırılması işi.

-  Adana Çimento Sanayi T.A.Ş. için 20 ton/saat kapasiteli kömür öğütme, stok, dozaj ve sevk tesisi.

-  Adana Çimento Sanayi T.A.Ş. için mevcut 4 nolu üretim hattına toplam 62,000 ton stoklama kapasiteli ön homojenizasyon ünitesi ve 900 ton/saat kapasiteli kırıcıdan oluşan tesisin ilavesi işi.

-  4,800 mm çapında, 11,800 mm boyunda çimento değirmeninin KHD Humboldt Wedag AG-Almanya imalat resimlerine göre Batı Anadolu Çimento Sanayi A.Ş. İçin, 4,100 mm çapında, 12,500 mm boyunda çimento değirmeninin Fuller-Amerika imalat resimlerine göre Çanakkale Çimento A.Ş. İçin imali.

ASMAŞ, çimento sanayine kazandırdığı eserlerin yanısıra 600 ton/gün sönmemiş kireç üretim kapasitesindeki Ereğli Demir Çelik San. A.Ş. Kireç tesisi anahtar teslimi işini ASMAŞ ana müteahhit, MAERZ Ofenbau AG – İsviçre ve GES – Türkiye alt müteahhit olmak üzere tamamlamıştır.